Základní informace

Povinně zveřejňované informace
(sestava dle 106/1999 Sb.)

Sestavu dle zákona 106/1999 Sb. a další informace o obci či obecním úřadu lze nalézt rovněž na portálu ePUSA.cz.

 1. Úplný oficiální název: Obec Vysoká
Vysoká čp. 1
580 01 Havlíčkův Brod
 2. Důvod a způsob založení, podmínky a principy provozování činnosti:  Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 3.11.1992 podle ustanovení § 11 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů vzniká obec Vysoká.
 3. Popis organizační struktury: starosta: Martin Vondrák
místostarosta: Ondřej Barták 
členové: Zdeněk Prodělal, František Janoušek, Václav Maršík, Jaroslav Jokl, Pavel Vondrák
hospodář: Radek Meca
 4. Kontaktní údaje:

tel. starosta 569 438 303

mobil starosta 732 818 340
e-mail posta@vysokahb.cz
e-podatelna epodatelna@vysokahb.cz
více Kontaktní spojení

 5. Bankovní spojení: Případné platby můžete poukázat:
Komerční banka č. ú.: 36426521/0100
 6. IČO: 15060900
 7. DIČ: CZ15060900
 8. Rozpočet v tomto a minulém roce: Rozpočet v tomto a předchozím roce
 9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace: http://www.vysokahb.cz
 10. Příjem žádostí a dalších podání: podatelna úřadu
 11. Opravné prostředky: podatelna úřadu
 12. Dostupné formuláře: Formuláře 
 13. Návody pro řešení životních situací:  Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
 14. Přehled nejdůležitějších předpisů: Nejdůležitější předpisy 
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad za poskytování informací
 16. Výroční zprávy: Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 17. Seznam zřízených organizací:  -