Dětské maškarní odpoledne

V sobotu 21.2.2014 se v sále místního hostince uskutečnilo dětské maškarní odpoledne.

Této velmi podařené události se zúčastnilo 38 dětí.Všechny děti,které přišly přestrojeny v nápaditých maskách dostaly u vstupu do sálu malou pozornost.

O krásný a bohatý program na této akci se postaralo,jako každý rok Divádýlko MRAK.