Úprava zeleně v obci a okolí

Od začátku roku 2015 do poloviny března proběhlo v obci a okolí několik pracovních brigád,při kterých se upravily rostoucí dřeviny podél cest.

 

U cesty na sjezovku nad hasičskou zbrojnicí došlo k ořezání větví a pokácení drobných stromů z důvodu budoucí přípravy rekostrukce místní komunikace včetně vybudování veřejného osvětlení.

V prostoru za obchodem byl pokácen jeden ze tří samostatně stojících smrků,z důvodu přípravy pro vybudování "zálivu" pro kontejnery na tříděný odpad.

Podél cesty z Čisté na Květnov byly prořezány a pokáceny keře a drobné stromy,které větvemi zasahovaly do průjezdného profilu cesty.

Všem zúčastněným děkujeme.